Performans Değerlendirme ile Hedefe!

Performans değerlendirme nedir? Performans değerlendirme işletmeler için neden önemlidir? Performans değerlendirme süreçlerinde hangi adımlar izlenmelidir? Performans değerlendirmede nelere dikkat edilmelidir? 360° performans değerlendirme sisteminin önemi nedir? Elde edilen sonuçlar doğrultusunda nasıl çözüm planları oluşturulmalıdır? Performans değerlendirme, çalışanların iş gereklerinin yerine getirilme düzeyinin incelenmesi ve belgelenmesidir. Performansı geliştirmek, eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak, kariyer yönetimi ve ödül […]