Geleceğin İletişimi, İletişimin Geleceği Ortak Makale Serisi

Bu gönderiyi sende paylaş

İletişimin Geleceği, Geleceğin İletişimi
Yeni Nesil İletişim Stratejileri: Geleceğin İş Dünyasında Bağlantı Kurma Sanatı
6 alanında uzman yazarın bir araya geldiği, geleceğin iletişim teknolojileri ve dijital becerilerine
dair kapsamlı bir makale serisini kaçırmayın! Bu seride, esnek çalışma ortamlarında yapay zeka
destekli iletişimden, kapsayıcı kültürlerin iş dünyasındaki önemine; metaverse ve gelecekteki
iletişim yöntemlerinden, etik ve sosyal sorumluluk konularına kadar birçok değerli konu ele
alınıyor.
“İş dünyasında başarının anahtarı, geleceğin iletişim stratejilerine bugünden adapte
olmaktadır. Harekete geçin ve bu benzersiz firsati değerlendirin!”
Makale serisini incelemek ve kendi iletişim becerilerinizi geliştirmek için hemen profildeki linke
tıklayın!
1. Cansın DUMAN (İletişim Teknolojileri): İletişim teknolojilerinin ve dijital becerilerin
önemi üzerinde duruyor. Duman: ‘’Esnek çalışma ortamları, yapay zeka destekli İletişim
ve kapsayıcı kültürlerin önemine değiniliyor. İletişim becerileri, iş hayatındaki değerini
koruyacak.’’
2. Feden ÇETİNER (Sosyal Medya ve Yapay Zeka): Sosyal medyanın gelecekte daha fazla
kişiye ulaşacağını belirterek, yapay zeka, sanal ve artrılmış gerçeklik teknolojilerinin
etkisine dikkat çekiyor. Çetiner: ‘’Yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, hedef kitlelerin
ilgi alanlarını daha doğru bir şekilde belirlemeye yardım edecek.’’
3. Meltem Karagöz AKHİSAR (Mülakat Teknikleri): Mülakatlarda başarılı olmanın
önemine ve doğru iletişim kurmanın gerekliliğine işaret ediyor. Akhisar: “Mülakatlar
adaylar için bir tanışma ve yetkinliklerini aktarma fırsatı.”
4. Orçun YILMAZ (Metaverse ve İletişim ): Metaverse ile gelecekte İletişimin nasıl
olacağına dair beş teknik konuyu ele alıyor. Yılmaz: “VR, AR, sesli İletişim , chatbotlar,
hologramlar ve yapay zeka, gelecekteki İletişim yöntemlerini şekillendirecek.”
5. Selin MADAK (Etik ve Sosyal Sorumluluk): Etik ve sosyal sorumluluk konularının
teknolojik gelişmelerle birlikte ele alınması gerektiğini belirtiyor. Madak: “Gelecekte
İletişim , yapay zeka ve dil işleme algoritmaları ile daha kapsamlı olacak.”
6. Ümit ÜNKER (İş Dünyası ve İletişim ): Yeni normalin iş dünyasında değişimlere yol
açtığını ve iletişim teknolojilerinin önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Ünker: “İletişim
becerilerinin geliştirilmesi ve adaptasyon yeteneği oldukça önemli.”
Bu 6 yazarın ortak makalesinde, iletişim teknolojileri ve dijital becerilerin önemi, sosyal
medyanın geleceği, mülakat süreçlerinde doğru iletişimin önemi, metaverse ve gelecekteki
iletişim yöntemleri, etik ve sosyal sorumluluk konuları ile iş dünyasındaki adaptasyon ve iletişim
becerilerinin geliştirilmesi konuları ele alınmaktadır. Yazarlar, esnek çalışma ortamlarında
yapay zeka destekli iletişimin ve kapsayıcı kültürlerin önemine vurgu yaparak, teknolojik
gelişmelerin iş hayatına olan etkilerini ve gelecekteki iletişim yöntemlerine yönelik öngörülerini
paylaşıyorlar.
İle�şim Teknolojileri & Farklı Teknolojilerin İle�şime Etkileri
Cansın DUMAN
Son yıllarda çeşitli teknolojiler ile harmanlanan yaşam seyrimizde dinamik bir değişim
sürecindeyiz; değişen ve dönüşen iş haya� normlarımızdan biri de ile�şim! Etkinin ve
etkileşimin kişiler, organizasyonlar, toplumlar arasında ar�ğı, ile�şimin sınırlarının kalk�ğı bu
dönemde ile�şim becerilerinin geliş�rilmesi gelecekteki potansiyel �rsatlar, yeni ortaya çıkacak
meslekler hata endüstriler için oldukça kri�k. Geleneksel ile�şim yöntemlerinin yanı sıra dijital
ile�şim becerileri de artık aynı derecede önemli. Dijital iletişim ne kadar eskilere dayansa da iş
haya�ndaki modern kullanım şekli son yıllarda çalışma hayatımızın her noktasına yayılmış
durumda; ekipler arası etkileşimden, liderlik şekillerine, dijital iletişim stratejilerinden,
organizasyonlarda kullanılan iletişim teknolojilerine kadar farklı kategorilerde derin etkilerini
görebiliyoruz.
Peki iletişim teknolojileri ve dijital iletişim becerileri gelecekte neleri sağlayacak ve
kolaylaştıracak?
Daha esnek bir çalışma ortamı yaratacak; dünyanın neresinde olursa olsun aradığınız yeteneği
organizasyonunuza dahil etmenize olanak sağlayacaktır. Esnek çalışma ile zaman zaman ortaya
çıkabilen dahil edilmeme hissi veya takıma ait hissetmeme hali teknolojiler ve dijital iletişim
becerileri sayesinde artan etkileşim ile ortadan kaldırılarak, farklı ülkelerdeki çalışanların iş
birliği desteklenecek ve farklı kültürlerin özümsenmesi, olası ön yargıların azaltılması
sağlanacaktır.
Yapay zekâ ile desteklenen iletişim teknolojileri sayesinde ise kişiyle uyumlu bir iletişim şekli
tercih edilerek çalışan memnuniyet ve bağlılığı artrılabilecektir.
İletişim teknolojileri, kapsayıcı kültürü de destekleyecektir; farklı dillere sahip kişilerin birlikte
çalışmasını kolaylaştıracak, engeli olan bireylerin iş hayatnı katlımını destekleyecek ve
farkındalığı artıracakır. Yapay zekâ, artrılmış gerçeklik, sanal gerçeklik veya karma gerçeklik ile
desteklenen eğitimler ile tüm organizasyonun gelişimi desteklenecek, tam katlımlı interaktf
bir öğrenme süreci tasarlanacakır.
Bu gelişim süreci yeni mesleklerin de ortaya çıkmasını destekleyecektir. Örneğin; dijital
topluluk yöneticileri, insan bilgisayar iletişim uzmanı, insan ve robot iletişim uzmanı, dijital
empati uzmanı gibi rolleri ilanlarda görebiliriz.
Teknoloji ile azalan iletişimi değil, teknoloji ile artan etkileşimi merkeze aldığımızda bu
dönüşümün birleştirici olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. İletişim becerileri, gelecekte de iş
hayatındaki en önemli beceri kümesi olmaya devam edecek!
Gelecekte İletişim: Sosyal Medya Ve İçerik Yönetimi
Feden ÇETİNER
Gelecekte sosyal medya daha fazla kişiye ulaşacak. Sosyal medya; üreticileri, tüketicileri ve bu
ikisi arasında kalanları daha etkili şekilde iletişim kurmaya teşvik edecek ve kuşkusuz insanların
farklı coğrafyalardaki insanlarla daha kolay ve hızlı iletişim kurmalarını sağlayacak. Gelişmiş dil
çevirisi, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojilerinin sosyal medya
platformlarında daha yaygın hale geleceğini tahmin etmek zor değil. Bunun yanı sıra dijitalin
atom parçacığı olarak kendinden söz ettiren ”içerik” ise gelecekteki değişimde de hala dijitalin
atom parçacığı olmaya devam edecek. İçerik dünyasında geleceğin iletişiminde;
Yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, hedef kitlelerin ilgi alanlarını daha doğru bir şekilde
belirlemeye yardım ederken ayrıca sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin
kullanımı, markaların tüketicilerle daha etkileşimli bir deneyim sunmasına yardımcı olabilir.
Böylece iletişim teknolojileri markaların içeriklerini daha hızlı bir şekilde dağıtmalarını ve daha
geniş bir kitleye ulaşmalarını kolaylaştırabilir. Örneğin, canlı yayınlar veya diğer video içerikleri,
markaların ürünlerini ve hizmetlerini daha interaktif bir şekilde tanıtmalarına ve müşterilerle
daha doğrudan etkileşim kurmalarına olanak tanır. Ancak etik sorunlarla karşı karşıya
kalınacağı riskini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle, müşterilerin bilgiye erişimi
kolaylaştıkça, markaların doğru ve dürüst bir şekilde bilgi vermesi ve tüketicileri yanıltmaması
sosyal medya platformlarında iletişimin geleceği açısından önemli. Yine güvenli ve gizlilik
odaklı bir yaklaşım benimsenmesi sosyal medyada iletişimin geleceğinin şekillenmesinde
önemli rol oynayacaktır.
Başarılı Bir Mülakat İçin İletişim Becerileri Ve Hazırlık Yöntemleri
Meltem Karagöz AKHİSAR
Herkes mülakatlarda başarılı olmak ister ama birçok kişi ya hazırlanmaz ya da nasıl
hazırlanacağını bilemez. Mülakata dikkat edilecek önemli noktalar; işe alım süreçlerinden en
önemlisi şüphesiz mülakatlar ve mülakatlarda doğru iletişimdir.
Mülakat, başvuru sağlayan adaylar ile uzman kişilerin tanışmasıyla birlikte ilgili pozisyon
üzerinde görüşme sağlanması yöntemidir. Mülakatların önemi ise adaylar açısından kendini,
yetkinliklerini etkin ve doğru bir şekilde aktarma fırsatı olarak belirtilebilir. Uzman kişiler
tarafından mülakatın önemi ise, ilgili adayların pozisyonlara uygunluğunun ve yeterliliğinin
incelenmesinde önemli bir aşamadır. Mülakatlar, başta ilgili adayların özgeçmişlerine ulaşım
sağlandığı noktada pozisyona uygunluk durumuna göre değerlendirmelerden geçmesi ile
birlikte doğru personele ulaşım sağlanabilecek bir yöntemdir. Mülakatlarda bir çok yöntem
tercih edilebilir. Bunlar; telefon mülakatı, birebir mülakat, video konferans mülakatı, panel
mülakatı ve grup mülakatı olarak adlandırılabilir. Uzman kişiler tarafından gerçekleşen
mülakatlar ile adayların eleme süreç çalışmaları yürütülür. Mülakatlarda iletişim günümüzde
işe alım ile ilgili en önemli konulardan birisidir. Mülakatlarda adaylar açısından dikkat edilmesi
gereken husus, özgeçmişlerinde paylaşılan bilgiler ile mülakatlarda sundukları bilgilerin doğru
orantıda olması, yanlış bilgi aktarımlarından uzak durulmasıdır. Uzman kişiler tarafından
mülakatlarda dikkat edilmesi gerekilen husus ise, adayların özgeçmişlerinde belirtmiş olduğu
yetkinliklerin ölçülebilmesi için etkin sorular yöneltilmesidir. Mülakatlara hazırlanmak ve
mülakatın tüm aşamalarında doğru iletişim kurmak sizi başarıya götürecektir.
Metaverse’de İletişim: Geleceğin İletişimi Nasıl Olacak?
Orçun YILMAZ
Öncelikle bu harika fikir ve bana ayırdığı şu satırlar için sevgili ümit ünker’e teşekkür ederek
başlamak istiyorum. Yukarıda arkadaşlarımın sizler için harika anlatımlarda builunduklarına
eminim. İletişimin geleceği, geleceğin iletişimi kavramında hala daha kafalarda birçok soru
işaretinin olduğuna inandığım metaverse’de iletişimin nasıl olacağına değinmek isterim.
Metaverse’un hala bir çoğumuz tarafından tam olarak bilindiğine inanmıyorum. Hata
çoğumuzun metaverse’un nasıl olacağına dair net bir fikri dahi yok.
Metaverse’un aslında en temel özelliklerinden biri de rahat ve eşit iletşim kurabilmektir.
Türkiye’de oturduğunuz yerden binlerce kilometre ötedeki italya’nın sokaklarında avatarınızla
dolaşabilir , sizin gibi o metaverse plaformunda o an yer alan insanlarla sohbet edebilirsiniz.
Bu size evinizin konforunda bir rahatlık sunarken, maddi imkanlar dahilinde gidemeyeceğiniz
bir ta�lin de aslında sanal da olsa tadını çıkaracak özgürlüğü ve eşitliği sunmaktadır.
Peki biraz da teknik konulara girelim, metaverse’de nasıl iletişim kurabilirsiniz? Geleceğin
iletişimi nasıl olacak? Mevcut teknolojik gelişmeler ve trendler doğrultusunda, insanların
metaverse içinde iletişim kurabileceği birkaç yol var, gelin onlara hep birlikte bakalım.
1- Sanal Gerçeklik (Vr) Ve Artırılmış Gerçeklik (Ar) Teknolojileri: bu teknolojiler sayesinde,
insanlar metaverse içinde gerçek zamanlı olarak birbirleriyle etkileşimde bulunabilirler.
Örneğin, sanal bir toplantıda birbirleriyle yüz yüze konuşabilir, bir oyun içinde birlikte görevleri
tamamlayabilirler.
2- Sesli İletişim: metaverse içinde sesli iletişim kanalları kullanarak, insanlar gerçek dünyada
olduğu gibi konuşabilirler. Bu sayede, metaverse içinde topluluklar oluşturarak, fikir
alışverişinde bulunabilirler.
3- Chatbotlar: metaverse içindeki chatbotlar, insanlarla etkileşimde bulunarak, onlara yardımcı
olabilirler. Chatbotlar, metaverse içinde bir mağaza ararken veya bir etkinlik hakkında bilgi
edinirken sizlere yardımcı olabilir.
4- Hologramlar: metaverse içindeki hologramlar, gerçek dünya ile metaverse arasında bir köprü
görevi görebilir. Örneğin, bir konseri gerçek dünyada izleyen biri, hologramlar sayesinde
konseri metaverse içindeki arkadaşlarıyla birlikte izleyebilir. Biri türkiye’de , biri azerbeycan’da
olmasına rağmen, her ikisi de aynı anda amerika’daki konseri canlı olarak yan yana
izleyebilecek.
5- Yapay Zeka: metaverse içindeki yapay zeka, insanlarla etkileşimde bulunarak, onlara
önerilerde bulunabilir. Örneğin, bir mağazaya giren bir kişi, metaverse içindeki yapay zeka
sayesinde ilgilendiği ürünler hakkında öneriler alabilir. Satın alacağı ürünü kendi
katogorisindeki diğer ürünlerin fiyatlarıyla kıyaslayabilir.
Bu örnekler, gelecekte metaverse içindeki iletişim yöntemlerinin nasıl olabileceğine dair bir
fikir vermektedir. Ancak teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği düşünüldüğünde, bunlardan farklı,
daha gelişmiş yöntemler de ortaya çıkabilir. Bunu şimdiden ön görmek maalesef imkansız.
İletişimin Geleceği: Teknolojinin Gelişimi, Dijitalleşme Ve Etik Sorumluluk
Selin MADAK
Bizler geleceği ve gelecekte iletişimi nasıl merak ediyorsak, geçmişte de insanlar o derece
merak etmiş. 1800 lerin sonu 1900 lerin başında fransız sanatçı jean-marc côté ve arkadaşları,
2000 li yılların nasıl görüneceğine dair tahminlerde bulunup, bu tahminleri resmetmişler.
Özellikle teknolojik gelişmeler ve sosyal hayata dair çizilen bu füturistik resimlerde iletişim
biçimlerimiz bir masa telefonunun yanı sıra dev ekranda görüntü ile hayal edilmiş.
Bugün bu bakış açısının çok daha mikro halini cebimizde taşıyoruz. Yani bugünden bizler neyi
hayal edeceksek gelecekte bir fazlası olduğunu baştan kabul ederek iletişimin geleceğinden söz
etmek istiyorum.
Dumanla haberleşmeden akıllı telefonlar ve diğer dijital araçlara iletişim kavramı özellikle son
50 yılda büyük bir hızla gelişim gösterdi. Geleceğe yürürken iletişim biçimlerimiz tıpkı ‘black
mirror’ dizisinde olduğu gibi, artan yapay zeka teknolojileri, dil işleme algoritmaları ve ses
tanıma sistemleri ile daha da kapsamlı bir teknolojik hale dönüşecek.
Bununla birlikte uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ve uzaktan sağlık hizmetleri gibi alanlarda
iletişim daha da geliştirecek.
Ancak, dijitalleşmenin de beraberinde bazı riskler ve olumsuz etkiler getirdiği de bir gerçektir.
Örneğin, sosyal medya platformları aracılığıyla yayılan yanlış bilgiler ve sahte haberler, insanlar
arasındaki iletişimi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, iletişimin geleceği hakkında
düşünürken, teknolojik gelişmelerin yanı sıra, etik ve sosyal sorumluluk konularının da göz
önünde bulundurulması gerekmektedir.
Sonuç olarak, iletişimin geleceği, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha da dijitalleşecek ve
daha hızlı, daha etkileşimli ve daha kolay hale gelecektir. Ancak, bu gelişmelerin etik ve sosyal
sorumluluk ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi de önemlidir.
Yeni Normal: İletişim Teknolojileri İş Hayatında Nasıl Bir Değişim Yaratır?
Ümit ÜNKER
İletişim, insanlık tarihinde temel bir unsur olup, başarılı insan ilişkileri için gereklidir. İlk insanlar
basit semboller ve seslerle iletişim kurarken, dilin gelişmesi ile iletişim daha karmaşık hale
geldi. Teknoloji sayesinde, iletişim büyük bir değişim yaşadı ve farklı yerlerdeki insanlar kolayca
iletişim kurabilir hale geldi. Sanal gerçeklik ve artrılmış gerçeklik, farklı dillerdeki insanlar
arasındaki iletişim engellerini kaldırırken, yüz yüze iletişimin önemi devam etmektedir.
Dijitalleşme ve teknolojinin gelişimi, iş ve sosyal hayatı etkilemektedir. İnsanlar artık çevrimiçi
platformlar ve sosyal medya üzerinden iletişim kurmaktadır. İletişim becerileri iş hayatında
önemli bir yetenek olup, teknolojinin gelişimi ile daha da önemli hale gelmiştir. İletişim
becerilerinin geliştirilmesi ve yeni teknolojilerin öğrenilmesi, iş dünyasında rekabet avantajı
sağlayabilir. Bununla birlikte, teknolojinin etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun
kullanılması önemlidir.
iletişim teknolojilerinin gelişimi, bilgi ve kültür paylaşımını hızlandırmakta ve küreselleşmeyi
derinleştirmektedir. Farklı coğrafyalardaki insanlar, teknoloji yardımıyla birbirleriyle daha kolay
iletişim kurabilir. Bu sayede, farklı kültürlerden insanlar arasında daha fazla anlayış ve empati
oluşabilir. Eğitim ve bilgi paylaşımı da teknolojinin gelişimiyle daha erişilebilir hale gelmiştir.
Ancak, iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte siber zorbalık, manipülasyon, kişisel gizlilik
ve veri güvenliği gibi sorunlar artmaktadır.
Pandemi dönemiyle birlikte uzaktan çalışma yaygınlaşmış ve işletmeler gerekli altyapıyı
oluşturmuştur. Bu durum, işletmelerin esnek çalışma modelleri benimsemesine ve coğrafi
sınırları aşmasına olanak sağlamıştır. İletişim teknolojileri insan hayatının her alanında rol
oynamakta ve gelecekte iletişim daha da dijitalleşecek ve hızlanacaktır. İletişim becerilerinin
önemi artarken, teknolojinin etik ve sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi kritik
öneme sahiptir.
Yeni normalde, iş dünyasında iletişim teknolojilerinin kullanımı ve adaptasyonu, verimlilik ve
başarı için anahtar unsurlar haline gelmiştir. İşletmeler ve bireyler, teknolojinin sunduğu
avantajları kullanarak daha etkili ve esnek çalışma süreçlerine geçiş yaparken, yeni iletişim
teknolojilerini benimseme ve uyum sağlama yeteneği, iş dünyasında rekabetin önemli bir yönü
haline gelmiştir.
İş dünyasında ve sosyal yaşamda dijitalleşme, herkesin sürekli öğrenme ve kendini geliştirme
sürecinde olması gerektiği anlamına gelir. İletişim becerilerinin yanı sıra, teknolojik okuryazarlık
ve dijital yetkinlikler, insanların iş ve sosyal yaşamlarında başarılı olmaları için önemli hale
gelmiştir. Özellikle iş hayatında, liderler ve yöneticiler, çalışanların yeni iletişim teknolojilerini
etkin bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeli ve bu süreçte destek olmalıdır.
Sonuç olarak, İletişim teknolojilerinin gelişimi iş hayatında ve günlük yaşamda önemli
değişimlere neden olmuştur. İletişim becerileri ve teknolojik okuryazarlık, yeni normalde
başarılı olmanın anahtarıdır. İş dünyası ve bireyler, teknolojinin getirdiği değişimlere ve
fırsatlara uyum sağlamak için sürekli öğrenme ve gelişme sürecinde olmalıdır. İletişim
teknolojilerinin etik ve sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda kullanılması, sürdürülebilir
gelişme ve başarı için kritik öneme sahiptir.

İlginizi çekebilecek bir kaç haberimiz

Referanslı İşe Alım Talimatı

Referanslı işe alım talimatı, bir işverenin veya insan kaynakları departmanının, bir adayın işe alınmasını düşündüğü durumda, adayın referanslarını nasıl kontrol edeceğini ve değerlendireceğini belirten bir

İşinizi büyütmek mi istiyorsunuz?

Birlikte Yapabiliriz